• Mer än 25 år
  med språk inom affärslivet
 • Eget översättarföretag
  sedan 1991
 • Tolv år inom
  internationell ingenjörsverksamhet
 • Åtta år inom
  internationell bankverksamhet
 • Akademisk examen i
  engelska, tyska, franska, spanska och italienska
Danish | English | German | French | Spanish | Italian | Swedish | Norwegian | Finnish